De Tuimelaar

Kinderdagverblijf

“Opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar in een kleine setting. Heel langzaam dringt het bij iedereen door: De tijd is echt aangebroken om anders kinderopvang aan te bieden.”

inschrijfformulier

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit Jeannie en Ilona wij zijn moeder en dochter, we hebben ook nog leuke collega’s Tyronne en Anne en Lieke. Wij hebben onze droom op 09-09-1999 opgestart en…

Informatie

Informatie over openingstijden, pedagogisch beleid, tarieven, dagindeling en meer! Klik hier om verder te lezen.

Inschrijfformulier

Je kan bij ons direct online inschrijven via het formulier. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Pedagogisch beleidsplan

Onze visie

Kinderen ontwikkelen door de interactie, wederzijdse beïnvloeding/communicatie over en weer, met hun omgeving. In het kinderdagverblijf houdt deze omgeving in: de medewerkers, de andere kinderen, maar ook zaken zoals de aanwezige materialen en de huisregels.

Sociale ontwikkeling

Wij gaan ervan uit dat een kind zich sociaal ontwikkelt in en door de interactie met zijn of haar omgeving. In het kinderdagverblijf houdt deze omgeving met name de groep kinderen en medewerkers in.

Creativiteit

Onder “creativiteit” verstaan we onze werkwijze ten aanzien van het scheppende vermogen van de kinderen in de groep, zowel in de “doe sfeer” als in de “denksfeer”.

Spelen

Spelen is de activiteit die kinderen op vrijwillige basis en voor het eigen plezier doen. De functie van spelen is leren, de wereld ontdekken en is nodig om ervaringen te verwerken.

Het kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is een algemeen toegankelijke instelling die opvang biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar voor een vast aantal dagen per week, waardoor de ouders bijvoorbeeld in de gelegenheid worden gesteld om te werken of te studeren.
Het kinderdagverblijf heeft op de begane grond 1 groep wat geschikt is voor uiterlijk 12 kinderen van een
leeftijd van 0 tot 4 jaar, op deze groep zijn gediplomeerde leidsters (pw3) aanwezig, we hanteren het leidster kind ratioschema (zie blz. 7). boven hebben we nog een ruimte die speciaal is ingericht voor de 3+ kinderen.Als we meer dan 12 kinderen op de groep hebben dan gaan we splitsen en dan gaan de 3+ boven spelen, daar kunnen we andere activiteiten doen dan beneden wat misschien ook gevaarlijk zijn voor de kleintjes, dit om de behoefte van deze leeftijd goed te benutten. Deze groep is voor maximaal 6
kinderen. Deze groep wordt begeleid door een gediplomeerd pw 3 leidster (spw3).De kinderen die boven zijn mogen ook gewoon naar beneden (open deuren beleid) waardoor broertjes / zusjes in elkaars gezelschap kunnen blijven. Wij willen zoveel mogelijk de thuis situatie nabootsen. onze voertaal is Nederlands.
Ook voor bedrijven en instellingen vervullen wij een functie, omdat wij hen door deze dienst de mogelijkheid bieden waardevol personeel te krijgen en/of te behouden.

Onze visie op opvoeden

Kinderen ontwikkelen zich door de interactie, wederzijdse beïnvloeding/communicatie over en weer, met hun omgeving. In het kinderdagverblijf houdt deze omgeving in: de leid(st)ers, de andere kinderen, maar ook zaken zoals de aanwezige materialen en de huisregels.

De opvoeding binnen het kinderdagverblijf krijgt vorm doordat de leid(st)ers de interactie van het kind met de omgeving begeleiden. Een voorwaarde voor goede ontwikkelingsmogelijkheden zijn de vertrouwensband tussen de leid(st)ers en de kinderen en de kinderen onderling.

Daarnaast zijn wij van mening dat een kind in zijn of haar ontwikkeling behoefte heeft aan duidelijkheid. Deze duidelijkheid is terug te vinden in de omgang van de leid(st)ers met de kinderen, waarin zij de kinderen een duidelijke structuur bieden.Gelet op het belang van de continuïteit van de opvoeding is het contact tussen de leid(st)ers en de ouders tevens noodzakelijk.

De kinderen

Bij De Tuimelaar willen we een huiselijke en warme sfeer creëren waarin alle kinderen zich veilig en geborgen voelen en waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Wij denken dat een kind zich het prettigst voelt in een omgeving die uitdaging biedt, maar die tevens duidelijk en voorspelbaar is. Het hanteren van duidelijke “huisregels”, een herkenbare dagindeling met regelmaat en rustmomenten dragen hieraan bij.

De sociale ontwikkeling

Begripsomschrijving
Onder “sociale ontwikkeling” verstaan we de ontwikkeling van kinderen in de omgang met anderen.

Onze werkwijze
Wij gaan ervan uit dat een kind zich sociaal ontwikkelt in en door de interactie met zijn of haar omgeving. In het kinderdagverblijf houdt deze omgeving met name de groep kinderen en leid(st)ers in.
Door het vele contact met de andere kinderen kan de sociale ontwikkeling volop gestalte krijgen. De leid(st)ers begeleiden dit proces.Bij de begeleiding van dit sociale ontwikkelingsproces is ons doel dat de kinderen uitgroeien tot volwassenen die respect en verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor zichzelf en voor anderen.

Wij begeleiden dit proces door sociaal wenselijk gedrag te stimuleren. Zo wordt het samenspel gestimuleerd, dat aangepast is aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Twee baby’s worden bijvoorbeeld bij elkaar in de buurt gelegd, zodat ze elkaar kunnen zien en aanraken. Ook worden regelmatig speelgoed en/of activiteiten aangeboden die uitnodigen tot samenspel, zoals gezelschapsspellen, dans – of fantasiespel en kringspelletjes. Als een kind bijvoorbeeld met een bal rondloopt, stellen we voor om samen met een ander kind te gaan over rollen. Het is de bedoeling dat de kinderen gaan ervaren dat contact (spelen) met anderen plezierig is.

Personeel

Ons personeel is de belangrijkste schakel tussen u en uw kind. Gemotiveerde en goed samenwerkende medewerkers zorgen ervoor dat de opvang van de kinderen goed verloopt.

Ons personeel is uitstekend op hun taak voorbereid. Zij beschikken over praktische ervaring, een verzorgende instelling en een gedegen opleiding.de opleiding zou SPW 3, of hbo kinderopvangkunnen zijn, en in bezit van een verklaring van goed gedrag. We beschikken over kinderEHBO en BHV diploma´s.

Vve programma "Uk en Puk"

Wat is Uk & Puk?
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Thema’s

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!  klik hier voor filmpje met uitleg

Het volledige beleidsplan is hier te downloaden.

Geen nummer, betaalbaar, grote betrokkenheid, korte lijnen, online ouderportaal voor goede communicatie, geen invallers, woorden waar kinderopvang De Tuimelaar TROTS al 21 jaar voor staat!