Onze visie

Onze werkwijze

wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Daarom bieden wij voldoende de gelegenheid dat ieder kind zich kan uiten. Ook bij de inrichting van het kinderdagverblijf en de aanschaf van materialen. Bij het uiten van gevoelens is het zeer belangrijk dat het kind zich (emotioneel) veilig voelt en een vertrouwensband heeft met de medewerkers. Het kind ontwikkelt zich in en door de interactie met de omgeving. Dit geldt ook voor het (leren)omgaan met de eigen gevoelens alsmede met die van de andere kinderen en van de medewerkers.
Belangrijk voor onze kinderopvang is dat we kinderen graag willen laten leren en ontwikkelen. We bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door ons bezig te houden met de volgende ontwikkelingsgebieden:

  1. Motorische en sensomotorische ontwikkeling
  2. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  3. Cognitieve ontwikkeling
  4. Spraak-en taal ontwikkeling
  • In ons pedagogisch beleid kunt u onze werkwijze uitgebreider lezen.. Die kunt u hier bekijken
  • De toezichthouder van de GGD controleert of de kwaliteit van ons voldoet aan de wet-en regelgeving. U kunt hier ons laatste rapportage lezen¬†

Algemene informatie

Download hier het informatieboekje

Oudercommisie

Bekijk de oudercomissie